Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
21 Nguyễn Văn Da Nghệ An 1970 Trà My- Quảng Nam Trà My- Quảng Nam Vũ Ngọc Vang
22 Vũ Trí Vũ 1968 Lậm Bạc Cánh đồng Chum Cánh đồng chum Vũ Trí Bộ
23 Vũ Trí Luận Trí Yên- yên Dung- Bắc Giang 1977 Mặt trận Tây Nam Tạ Thanh Xuân
24 Nghiêm Văn Chung Trí Yên- Yên Dũng- bắc Giang 1977 Mặt trận Tây Nam Tạ Thanh Xuân
25 Nguyễn Văn Thuật Tân An- Yên Dũng- Bắc Giang 1979 Chiến trường Lạng sơn Nguyễn Văn Lập
26 Nguyễn Mạnh Tường Cát Hải- Hải Phòng 1977 Tây Nam đảo Hòn Đốc Nghĩa trang đảo Phú Quốc Tạ Đăng Dũng
27 Hà Đình Phượng Tân An- Yên Dũng- Bắc Giang 1971 Đường 9 Nam Lào Cánh rừng Nam lào Nguyễn Ngọc Dương
28 Hà Đình Chiêm Tân An- Yên Dũng- Bắc Giang 1972 Mặt trận Tây Nguyên Kom Tum Nguyễn Ngọc Dương
29 Nguyễn Văn Đoan Mỹ Trung- Hòa Thịnh- Tuy Hòa- Phú Yên 1973 Tuy Hòa 1- Phú yên Vũ Văn Tuất
30 Đặng Văn Lợi Mỹ Long- An Dầu- Tuy An- Phú Lương 1973 Mỹ Lệ- Hào Bình Vũ Văn Tuất
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Đi tìm đồng đội - Số 188

11/10/2021 17:24


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 77

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6360652