Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
31 Nguyễn Văn Đông Yên Lư- Yên Dũng Bắc Giang 1970 Trạm xá d5 trên rừng Gia Lai Nguyễn Thế Chín
32 Nguyễn Văn Thắng Đồng Việt- Yên Dũng- Bắc Giang 1970 Phía Nam đường 19 - Vân Canh- Bình Định Nguyễn Thế Chín
33 Tạ Văn Quyết Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1979 Cao điểm 600- Hoành Mô- Bình Kiêu Nguyễn Trung Phiên
34 Đào Duy Hiển Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1972 Cao điểm 384- đường 19 An Khe- Bình Định Lê Thanh Sáu
35 Nguyễn Văn Chính Hồng Thái- Việt Yên- Bắc Giang 1972 Cao điểm 384- đương 19 An Khê- Bình Định Lê Thanh Sáu
36 Đào Xuân Đạm Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1973 Beenhj xá e12f3 An Khê- Bình Định Bệnh Xá e12f3 An Khê- Bình Định Lê Thanh Sáu
37 Nguyễn Văn Hào Ninh Sơn- Việt Yên- Bắc Giang 1973 Hoài Nhơn- Bình dịnh Lê Thanh Sáu
38 Đào Văn Tô Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1972 Hoài Ân- Bình Định Hoài Ân- Bình Định Lê Thanh Sáu
39 Nguyễn Văn Tài Tân Liễu- Yên dũng- Bắc Giang 1972 Thiết Đính- Hoài Nhơn- Bình Định Lê Thanh Sáu
40 Lê Thanh Nguyệt Nham Sơn- Yên Dũng- Bắc Giang 1968 Hạ Lào Nguyễn Xuân Mái
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Đi tìm đồng đội - Số 188

11/10/2021 17:24


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 83

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6360633