Kết quả tìm kiếm
STT Họ tên Quê quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng Người cấp tin
41 Nguyễn Văn Bạch Lan Mẫu- Lục Nam- Bắc Giang 1973 Tây Nguyên Lê Văn Thông
42 Ngô Văn Đồng Hiệp Hòa- Bắc Giang 1967 Dốc con mèo- Quảng Trị- Thừa Thiên Dốc con mèo Tạ Xuân Thật
43 Nguyễn Như Ngừ Tam Sơn- Tiên Sơn- Hòa Bình 1968 Dốc con mèo- Quảng Trị- Thừa Thiên Dốc Con Mèo Tạ Xuân Thật
44 Nguyễn Khắc Rồi Tam Sơn- Tiên Sơn- Hòa Bình 1968 A Sầu- A Lưới A Sầu- A Lưới Tạ Xuân Thật
45 Trần Văn Viện Tam Sơn- Tiên Sơn- Hòa Bình 1968 Quảng Trị- Thừa Thiên A Sầu- A Lưới Tạ Xuân Thật
46 Trần Văn Quý Đại Đồng- Yên Dũng- Bắc Giang 1973 Điện Bàn- Quảng Nam Điện Bàn Đỗ Văn Bé
47 Nguyễn Văn Nhượng Cương Sơn- Lục Nam 1976 Công tác TX Long Khánh Hoàng Văn Thọ
48 Nguyễn Văn Ban Trường Sơn- Lục Nam 1972 B5 Quảng Trị Nghĩa trang đường 9 Nguyễn Văn Vụ
49 Trần Văn Thái Đồi Ngô- Lục Nam- Bắc Giang 1972 Đại Lộc- Quảng nam Đại Lộc- Quảng Nam Nguyễn Văn Chu
50 Nguyễn Văn Mùi Hà Tây 1979 Cao Lộc- Lạng Sơn Cao Lộc- Lạng Sơn Vũ Trí Bính
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Đi tìm đồng đội - Số 188

11/10/2021 17:24


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 80

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6360598