Bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng

Thiếu tướng, TS Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm công tác bảo đảm chế độ, chính sách đối với người có công. Các đơn vị xác định thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định tình hình của đơn vị và chính trị - xã hội ở địa phương. Các cấp, các ngành quán triệt sâu sắc mục tiêu không ngừng nâng cao đời sống người có công và tính chất đặc biệt của chính sách ưu đãi với yêu cầu phải bảo đảm kịp thời, đầy đủ, chính xác. Các ngành, đơn vị trong Quân đội đã triển khai đồng bộ các giải pháp: Đề xuất ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới; xây dựng dự toán, tiếp nhận, phân bổ nguồn lực từ ngân sách; huy động các nguồn xã hội hóa và quan tâm quản lý, sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật, đề cao trách nhiệm, tính kỷ luật trong công tác bảo đảm. Đồng thời, kết hợp có hiệu quả với các mặt công tác khác, không ngừng nâng cao chất lượng, ý nghĩa của việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với người có công.

Các cơ quan chức năng đã nghiên cứu đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trình Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành nhiều chính sách lớn đối với người có công, mở rộng đối tượng được hưởng, mức hưởng ngày càng tăng, toàn diện hơn; tiêu biểu như: Chính sách đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; Chính sách đối với dân công hỏa tuyến trong các thời kỳ kháng chiến. Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản quy định của Chính phủ về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xem xét, quyết định nhiều chủ trương, giải pháp lớn, sử dụng nguồn kinh phí điều tiết và các nguồn lực tài chính khác ngoài ngân sách thường xuyên, đẩy mạnh hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm sóc thương binh, thân nhân liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người có nhiều công lao với cách mạng trong các thời kỳ kháng chiến.Các đơn vị trong toàn quân triển khai thực hiện chế độ, chính sách, chủ động bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ngày càng tốt hơn. Các cơ quan đã ưu tiên bảo đảm chế độ cho lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập; từng bước bổ sung, thay thế phương tiện, trang bị, cơ sở vật chất cho các đội chuyên trách, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; bảo đảm cho công tác vận động, cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, Cổng thông tin điện tử Ngành Chính sách Quân đội (chinhsachquandoi.gov.vn); hỗ trợ tu bổ, tôn tạo các tượng đài tình đoàn kết liên minh chiến đấu đã xây dựng ở Lào và Campuchia. Do được bảo đảm đồng bộ với chất lượng tốt hơn, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của các đơn vị ngày càng hiệu quả, từng bước chuyển mạnh trọng tâm vào công tác tìm kiếm, quy tập trong nước. 5 năm qua, toàn quân đã tìm kiếm, quy tập được 9.782 mộ liệt sĩ; (Lào 2.549 mộ, Campuchia 3.724; trong nước 3.509 mộ).

Công tác bảo đảm chế độ, chính sách thương binh, liệt sĩ được các cấp quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Cùng với việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 3.000 thương binh tại ngũ theo quy định, Bộ Quốc phòng đã ban hành hướng dẫn và thực hiện tốt chế độ an điều dưỡng hàng năm, chi trả chế độ cho các trường hợp được xác nhận thương binh, liệt sĩ từ nguồn ngân sách người có công. Đồng thời, những năm qua Bộ và các đơn vị đã trích từ quỹ điều tiết, quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ các trung tâm Điều dưỡng thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam /dioxin về phương tiện, dụng cụ y tế, trang thiết bị dùng chung với số tiền gần 40 tỷ đồng. Những trường hợp có sự hy sinh tổn thất lớn, Bộ đã vận động và  được sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thiết thực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội thăm hỏi, phúng viếng, chăm lo việc học tập, việc làm, nhà ở cho người thân. Như AnVien Group đã đỡ đầu 24 cháu về học tập đến hết lớp 12, với số tiền gần 4 tỷ đồng... Hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong Quân đội được hưởng ứng và triển khai tích cực; nội dung, hình thức hoạt động ngày càng phong phú hơn. Trong 5 năm qua, đã thu quỹ đền ơn đáp nghĩa được gần 290 tỷ đồng (trong đó, gần 50% được để lại chi tại các đơn vị); các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội ủng hộ quỹ được gần 33 tỷ đồng;  định mức chi được phê duyệt và triển khai nghiêm túc, kết quả đạt được có ý nghĩa thiết thực (đã xây dựng được 6.912 nhà tình nghĩa; Quân đội phụng dưỡng 1.432 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và tiếp tục phụng dưỡng 1.400 Bà mẹ từ tháng 7/2015). Cùng với đó, các đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể trong Quân đội có nhiều giải pháp huy động, quyên góp được số lượng kinh phí lớn, trực tiếp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Chi trả chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg là 908.000 trường hợp với số tiền 3.751 tỷ đồng. Cơ quan chính sách, tài chính các cấp có sự phối hợp tốt, quan hệ chặt chẽ với cấp xã, phường, tổ chức xét duyệt, chi trả minh bạch, công khai; kết hợp tốt với công tác tuyên truyền, đã làm tăng thêm ý nghĩa của việc bảo đảm chế độ, chính sách.

Cùng với những chế độ bảo đảm nêu trên, những năm qua, Bộ Quốc phòng, các đơn vị đã ban hành và thực hiện nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ đối với người có nhiều công lao cống hiến cho cách mạng và Quân đội: Thăm, hỗ trợ cán bộ cấp tướng, cán bộ lão thành cách mạng; người bị bệnh hiểm nghèo; bảo đảm chế độ an điều dưỡng cho cán bộ Quân đội nghỉ hưu; tổ chức tang lễ; trợ cấp khó khăn cho những gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; hiếm muộn con góp phần cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống người có công, thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với lớp người đi trước; được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước ghi nhận, đánh giá cao. Trong đó, Ngành Chính sách, Ngành Tài chính Quân đội là lực lượng nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện luôn phát huy tốt trách nhiệm, tận tụy, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, công tác bảo đảm chế độ, chính sách người có công cần được triển khai tích cực, chủ động hơn nữa, đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo tốt hơn đời sống người có công; các cấp, các đơn vị cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nghiên cứu đề xuất, hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; khắc phục những bất hợp lý về chế độ, chính sách và cơ chế thực hiện; đề xuất bổ sung các chế độ có tính hỗ trợ đối với những người có nhiều công lao, cống hiến cho cách mạng và Quân đội; tích cực giải quyết những vấn đề tồn đọng sau chiến tranh và do lịch sử để lại.

Hai là, làm tốt công tác dự báo, lập kế hoạch, tiếp nhận, phân cấp, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công tác thương binh, liệt sĩ; chi trả chế độ cho các đối tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, chính xác, minh bạch, công khai.

Ba là, làm tốt công tác tham mưu đề xuất, huy động các nguồn lực và quỹ điều tiết, kinh phí xã hội hóa; sử dụng có hiệu quả các quỹ theo quy định của pháp luật. Hướng công tác bảo đảm có trọng tâm phục vụ hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ các đối tượng có công đang công tác trong Quân đội, những người có nhiều công lao, cống hiến đã nghỉ hưu; gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; quân nhân bị bệnh hiểm nghèo, hiếm muộn con.

Bốn là, thường xuyên làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thiện các quy chế, quy định, đề cao trách nhiệm quản lý của người chủ trì; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của các cấp. Thực hiện nghiêm quy định về chấp hành ngân sách và nguyên tắc tài chính trong lĩnh vực người có công; bảo đảm chi đúng, chi đủ, không để thất thoát, xử lý nghiêm các sai sót, tiêu cực.

Năm là, tiếp tục nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ làm công tác chuyên môn liên quan đến công tác bảo đảm chế độ, chính sách người có công. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa giữa cơ quan chính sách và cơ quan tài chính các cấp trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện chính sách. /.


(Bài đăng trên Tạp chí Tài chính Quân đội - tháng 7/2015)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2216 Cập nhật lúc: 24/08/2015 16:29
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 331

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16849498