Quân khu 4 chi trả trợ cấp một lần cho trên 11.000 đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ từ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng.

Ban CHQS thành phố Vinh (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) trao Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49.

Theo số liệu khảo sát của cơ quan chức năng 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4, có khoảng hơn 400.000 đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ theo Quyết định 49. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng của các địa phương đã tiếp nhận hơn 259.952 hồ sơ (64% đối tượng được khảo sát); trong đó, cơ quan Chính sách Quân khu đã tiếp nhận trên 42.000 hồ sơ, đã xét duyệt và đề nghị Cục Chính sách thẩm định 3 đợt cho 26.207 hồ sơ; Quân khu đã ra Quyết định trợ cấp cho 11.107 đối tượng với số tiền trên 24,8 tỷ đồng. Các địa phương đã tổ chức trao “Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến” và chi trả trợ cấp cho 2.550 đối tượng, với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.


Ban CHQS thành phố Vinh (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) chi trả trợ cấp 1 lần 
cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49.

(Nguồn: Lê Xuân Liệu/Báo Quân khu 4)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1227 Cập nhật lúc: 11/11/2016 3:51
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 195

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 10589118