Quân khu 4 chi trả trợ cấp một lần cho trên 11.000 đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Quân khu 4 đã triển khai đồng bộ từ công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, đến công tác khảo sát, lập danh sách, xét duyệt, thẩm định và chi trả chế độ, bảo đảm đúng thủ tục, nguyên tắc và đúng đối tượng.

Ban CHQS thành phố Vinh (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) trao Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49.

Theo số liệu khảo sát của cơ quan chức năng 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu 4, có khoảng hơn 400.000 đối tượng thuộc diện được hưởng chế độ theo Quyết định 49. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng của các địa phương đã tiếp nhận hơn 259.952 hồ sơ (64% đối tượng được khảo sát); trong đó, cơ quan Chính sách Quân khu đã tiếp nhận trên 42.000 hồ sơ, đã xét duyệt và đề nghị Cục Chính sách thẩm định 3 đợt cho 26.207 hồ sơ; Quân khu đã ra Quyết định trợ cấp cho 11.107 đối tượng với số tiền trên 24,8 tỷ đồng. Các địa phương đã tổ chức trao “Giấy chứng nhận dân công hỏa tuyến” và chi trả trợ cấp cho 2.550 đối tượng, với số tiền hơn 5,7 tỷ đồng.


Ban CHQS thành phố Vinh (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) chi trả trợ cấp 1 lần 
cho các đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 49.

(Nguồn: Lê Xuân Liệu/Báo Quân khu 4)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1282 Cập nhật lúc: 11/11/2016 3:51
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 273

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 12077843