Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sĩ

Thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ; ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đôi với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ.

Nội dung của Thông tư gồm 10 điều, phụ lục kèm theo gồm mẫu bản khai và giấy chứng nhận; Thông tư quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số chế độ, chính sách; hồ sơ, trình tự, trách nhiệm giải quyết; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Các văn bản dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành:

- Thông tư số 213/2006/TT-BQP ngày 23/12/2006 của Bộ Quốc phòng;

- Thông tư số 75/2009/TT-BQP ngày 18/9/2009 của Bộ Quốc phòng;

- Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20/02/2012 của Bộ Quốc phòng;

- Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 95/2016/TT-BQP 28.6.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2075 Cập nhật lúc: 12/07/2016 12:39
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 192

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 10589849