Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sĩ và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sĩ

Thực hiện Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ; ngày 28/6/2016, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 95/2016/TT-BQP hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đôi với hạ sỹ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sỹ quan, binh sĩ tại ngũ.

Nội dung của Thông tư gồm 10 điều, phụ lục kèm theo gồm mẫu bản khai và giấy chứng nhận; Thông tư quy định cụ thể về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, một số chế độ, chính sách; hồ sơ, trình tự, trách nhiệm giải quyết; tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016. Chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Các văn bản dưới đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 27/2016/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành:

- Thông tư số 213/2006/TT-BQP ngày 23/12/2006 của Bộ Quốc phòng;

- Thông tư số 75/2009/TT-BQP ngày 18/9/2009 của Bộ Quốc phòng;

- Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20/02/2012 của Bộ Quốc phòng;

- Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: TT 95/2016/TT-BQP 28.6.16.pdfPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2517 Cập nhật lúc: 12/07/2016 12:39
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 117

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16685954