Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Chính sách Quân đội và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Được sự đồng ý của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, sáng 24/02/2017, tại Hà Nội, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Chính sách Quân đội (26/02/1947 - 26/02/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị.

Tới dự có các đồng chí: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Quyết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.


Các đại biểu về dự Lễ kỷ niệm

Cùng dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Thứ trưởng và nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ nhiệm và nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các Ban, Bộ, ngành Trung ương; đại biểu các cơ quan Trung ương và Hà Nội; đại biểu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng khu vực phía Bắc; đại biểu sĩ quan cấp Tướng, nguyên là cán bộ chính sách các thời kỳ; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy, nguyên lãnh đạo, chỉ huy Cục Chính sách các thời kỳ; đại biểu Ban Liên lạc truyền thống Cục Chính sách; cán bộ, nhân viên Cục Chính sách các thời kỳ, nghỉ hưu, chuyển ngành khu vực phía Bắc; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính sách đang công tác.

Các đồng chí: Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi lẵng hoa chúc mừng.

Trong Diễn văn kỷ niệm, đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính sách đã nêu bật những đóng góp to lớn của Ngành Chính sách Quân đội nói chung và Cục Chính sách nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đồng chí nêu rõ: Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, Ngành Chính sách Quân đội đã tham mưu làm tốt công tác động viên, khen thưởng chiến trường, đẩy mạnh phong trào thi đua giết giặc lập công, quyết tâm chiến đấu giành thắng lợi và tổ chức cứu chữa, chăm sóc điều dưỡng thương binh, bệnh binh chu đáo; kịp thời đề xuất chính sách B, C, K; chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu và thực hiện quản lý, chăm sóc hàng triệu gia đình quân nhân ở hậu phương; góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh chính trị, tinh thần và sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, Ngành Chính sách Quân đội đã bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng, yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, đã chủ động tham mưu, đề xuất ban hành đồng bộ hệ thống chế độ, chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Đề xuất đổi mới chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; các chủ trương và giải pháp lớn về công tác mộ liệt sĩ. Ngành đã giúp Tổng cục Chính tri, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trình Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng, góp phần làm sâu sắc thêm truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Đặc biệt, Ngành chính sách Quân đội mà trọng tâm là Cục Chính sách đã chủ trì nghiên cứu, đề xuất nhiều Đề án chính sách lớn, nhiều công trình khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn; là cơ sở tiếp tục bồi dưỡng và khẳng định sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ cán bộ làm công tác chính sách. Đồng chí nhấn mạnh: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu, công tác; dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; được sự giúp đỡ tận tình của nhân dân và chính quyền các cấp, các cơ quan trong và ngoài Quân đội, Ngành Chính sách đã làm tốt chức năng tham mưu, thực hiện chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội và hoạt động Đền ơn đáp nghĩa đạt hiệu quả; xây dựng nên truyền thống: “Đoàn kết chặt chẽ, tận tụy công tác, chủ động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Những kết quả và truyền thống quý báu ấy đã làm sáng tỏ thêm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”.

Với những thành tích đạt được, nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Chính sách Quân đội, Cục Chính sách vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Lương Cường đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ngành Chính sách Quân đội và Cục Chính sách đã đạt được trong 70 năm qua và khẳng định: Công tác chính sách là một mặt hoạt động quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị; cùng với các mặt công tác khác, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, người có công và hậu phương Quân đội, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và chiến đấu của Quân đội.


Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ Trung ương,
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu chúc mừng và chỉ đạo


Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Thượng tướng Lương Cường yêu cầu lực lượng làm công tác chính sách, dù ở cương vị nào cũng phải quán triệt sâu, kỹ quan điểm, phương hướng, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng trong công tác chính sách. Bên cạnh đó, Ngành Chính sách Quân đội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp, tác phong công tác, phát huy dân chủ, năng lực tư duy sáng tạo và kinh nghiệm thực tiễn; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; chủ động tham mưu, đề xuất, thể chế hóa đồng bộ và không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chính sách, góp phần tích cực xây dựng Quân đội và hậu phương Quân đội trong tình hình mới.


 Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị 
đọc Diễn văn kỷ niệm


Niềm vui của các đồng chí nguyên cán bộ làm công tác chính sách trong buổi gặp mặtTiết mục văn nghệ biểu diễn chào mừng của Trường Đại học Văn hoá nghệ thuật Quân đội 

Sau buổi Lễ kỷ niệm tại Hà Nội, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị đã tổ chức buổi gặp mặt tại khu vực phía Nam sáng ngày 25/02/2016./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1805 Cập nhật lúc: 28/02/2017 3:39
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 74

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 7574595