Hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về việc thực hiện hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội

Thực hiện chủ trương của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quyết định số 3941/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ngày 29 tháng 10 năm 2015, Tổng cục Chính trị ban hành Hướng dẫn số 2318/HD-CT về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là những người đã kết hôn, chung sống với nhau từ 03 năm trở lên, không thực hiện biện pháp tránh thai nhưng chưa mang thai hoặc chưa sinh con lần nào, hoặc đã điều trị hiếm muộn, vô sinh có kết luận của các bệnh viện hoặc trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận.

Về các biện pháp hỗ trợ, bao gồm: Luân chuyển vị trí công tác đối với người hiếm muộn, vô sinh làm nhiệm vụ trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến hiếm muộn, vô sinh; điều chuyển đơn vị công tác, hợp lý hóa gia đình đối với người hiếm muộn, vô sinh công tác ở xa, ít có thời gian vợ chồng gần nhau, phù hợp điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; tạo điều kiện tăng thời gian nghỉ phép (kể cả phép đặc biệt) để vợ chồng có thời gian gần nhau ở gia đình, trong khi đi điều trị; tạo điều kiện về nơi ở, sinh hoạt khi vợ thăm chồng (hoặc ngược lại) trong trường hợp chồng hoặc vợ chưa thể bố trí, thu xếp nghỉ phép được; hỗ trợ kinh phí điều trị hiếm muộn, vô sinh từ các nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng và xã hội hóa.

Thực hiện hỗ trợ kinh phí đối với những người đã khám, phân loại, sàng lọc xác định hiếm muộn, vô sinh tại Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu ứng dụng công nghệ phôi/Học viện Quân y hoặc các trung tâm hỗ trợ sinh sản được Bộ Y tế công nhận. Trường hợp cả hai vợ chồng đang công tác trong Quân đội, chỉ xét hỗ trợ kinh phí cho một người (vợ hoặc chồng); không thực hiện hỗ trợ đối với cặp vợ, chồng điều trị hiếm muộn, vô sinh ở nước ngoài. Ưu tiên hỗ trợ đối với những người làm nhiệm vụ thuộc nhóm nghề nặng nhọc, độc hại ảnh hưởng đến hiếm muộn, vô sinh; làm nhiệm vụ vùng khó khăn, gian khổ, biên giới, biển đảo; cả hai vợ chồng đang công tác trong Quân đội; có thời gian kết hôn lâu năm; đã chữa trị nhiều lần; tuổi đời cao.

Mức hỗ trợ: Điều trị kỹ thuật cao, được hỗ trợ không quá 50.000.000đ/lần, không quá 02 lần/người; điều trị kỹ thuật trung bình, được hỗ trợ không quá 10.000.000đ/lần, không quá 03 lần/người; điều trị kỹ thuật đơn giản, được hỗ trợ không quá 2.000.000đ/lần, không quá 03lần/người. Trường hợp người hiếm muộn, vô sinh chuyển phương pháp điều trị từ kỹ thuật đơn giản lên kỹ thuật trung bình, kỹ thuật cao; tổng số lần hỗ trợ không quá 03 lần/một người. Người đã điều trị hiếm muộn, vô sinh nhưng không có khả năng sinh con (hoặc người độc thân) nhận nuôi con nuôi được hỗ trợ 01 lần, mức 10.000.000đ.

Đây là chủ trương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giúp đỡ, động viên người hiếm muộn, vô sinh sớm được làm cha, làm mẹ; là việc làm có ý nghĩa giáo dục về đạo lý, trách nhiệm, tình cảm, mang tính nhân văn sâu sắc của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sỹ Quân đội./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: HD 2318/HD-CT 29.10.15 cua TCCT
Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 6400 Cập nhật lúc: 30/10/2015 13:07
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 324

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16850439