Quân khu 4 đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Theo đề nghị của Cục Chính trị Quân khu 4, từ ngày 10/4 đến ngày 11/4/2017, Cục Chính sách/TCCT đã tiến hành thẩm định hồ sơ hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

            Qua kiểm tra, thẩm định nhận thấy, hồ sơ xét duyệt của các cấp bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, đúng đối tượng, chế độ, chính sách; sắp xếp khoa học, thuận tiện tra cứu, đối chiếu. Sau hơn một năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, với tinh thần chủ động, tích cực, đến nay Quân khu 4 đã xét duyệt được 89.871 hồ sơ đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần; trong đó, đã ra quyết định hưởng chế độ cho 70.007 đối tượng với số tiền là 157.389.900.000 đồng.

Sau mỗi giai đoạn xét duyệt, chi trả, các cấp đã tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời bổ sung các chủ trương, giải pháp, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng địa phương. Hiện nay, Ban Chỉ đạo 24 Quân khu đang tích cực chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương, kết hợp với các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến hết quý IV/2017, cơ bản hoàn thành việc thẩm định và giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho các đối tượng theo khảo sát, bảo đảm chặt chẽ, đúng tiến độ của Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1525 Cập nhật lúc: 13/04/2017 4:02
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 253

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 12078551