Tổng kết thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân công hỏa tuyến

Ngày 30/12/2015, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; đồng thời, triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó Trưởng ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng.

          Tại hội nghị các ý kiến tham luận đều thống nhất cho rằng: Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân và đối tượng chính sách rất quan tâm. Tuy nhiên, quá trình thực hiện cũng gặp khó khăn, như: Số lượng đối tượng chính sách đông (gần 1,2 triệu đối tượng) và đa dạng (quân nhân, công an nhân dân, cơ yếu; cán bộ, công nhân viên chức; cán bộ xã; dân quân tự vệ, công an xã; thanh niên xung phong); trong đó số đối tượng có giấy tờ gốc chiếm 35%, có giấy tờ liên quan 30%, số không có giấy tờ là 35%; điều kiện quy định được hưởng chính sách phải là người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế trong địa bàn và thời gian cụ thể; nhiều đối tượng đã từ trần hoặc có sự thay đổi về nơi cư trú... đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tổ chức thực hiện.

          Song, với quyết tâm chính trị cao nhất, các Bộ, ngành Trung ương và các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã chủ động thực hiện có hiệu quả việc quán triệt, phổ biến chính sách đối với nhân dân và đối tượng thụ hưởng chính sách; phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị; quá trình thực hiện, Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng các cấp đã thường xuyên bám sát cơ sở, tích cực chỉ đạo, kiểm tra phát hiện đối tượng, tham dự và chỉ đạo hội nghị xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã. Tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của các đối tượng được hưởng chính sách; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quân sự, công an, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Hội Cựu chiến binh và Hội Cựu thanh niên xung phong trong xét duyệt, rà soát đối tượng, bảo đảm chặt chẽ, công bằng, chính xác, đúng quy trình, quy định, không có biểu hiện tiêu cực xảy ra.

          Sau hơn 4 năm tích cực, nỗ lực triển khai thực hiện, đến nay, các đơn vị, địa phương trong toàn quốc đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho 1.076.583 đối tượng, đạt tỷ lệ gần 90% so với số lượng dự kiến khảo sát ban đầu; trong đó, số đối tượng hưởng trợ cấp một lần là 1.075.152 người với tổng số tiền trợ cấp hơn 4.428 tỷ đồng, số đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng là 1.431 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở một số đơn vị, địa phương duy trì chưa thường xuyên, liên tục; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong chỉ đạo có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách có nơi chưa sâu rộng; công tác triển khai thực hiện ở một số đơn vị, địa phương giai đoạn đầu còn chậm; việc hướng dẫn, tổ chức kê khai lập hồ sơ, xét duyệt ở cấp cơ sở của một số địa phương thực hiện chưa chặt chẽ, thiếu tính tỉ mỉ.

          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Thượng tướng Phương Minh Hòa quán triệt Kết luận số 192 của Bộ Chính trị và nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng triển khai, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh: Kết quả đạt được gần 90% đối tượng so với dự kiến ban đầu là sự cố gắng, nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương. Kết quả đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và đối tượng chính sách vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Đồng thời, lưu ý các đơn vị, địa phương, tuy số lượng cần giải quyết chế độ theo Quyết định số 62  của Thủ tướng Chính phủ còn lại không lớn (khoảng 10%), song có những khó khăn riêng; do đó, các đơn vị, địa phương cần tập trung lãnh đạo, xác định chủ trương, biện pháp giải quyết tiếp theo; chỉ đạo quyết liệt, rà soát số hồ sơ đã tiếp nhận ở các cấp, phân loại cụ thể từng nhóm hồ sơ để giải quyết, hoàn thành mục tiêu đã đề ra, theo hướng: Những trường hợp đã rõ đối tượng, đủ điều kiện thì giải quyết kịp thời; những trường hợp chưa rõ đơn vị, địa bàn thì cần tập trung xác minh, kết luận; những trường hợp không đúng đối tượng thì trả lời cho người khai biết; phấn đấu các địa phương cơ bản hoàn thành trong quý II  năm 2016, không để kéo dài.Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24/BQP kết luận Hội nghị

          Trong thực hiện chính sách đối với dân công hoả tuyến, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung đề nghị các đơn vị, địa phương cần quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời, thấy rõ những khó khăn trong triển khai thực hiện Quyết định nêu trên đó là: Chiến tranh đã lùi xa; đối tượng có tuổi đời trung bình cao, sức khỏe, trí nhớ giảm sút, hiện chỉ còn khoảng 60% còn sống; được huy động trong thời gian ngắn, nhiều đợt; phần lớn không có giấy tờ chứng minh thời gian phục vụ. Vì vậy, quá trình triển khai thực hiện các cấp phải có quyết tâm chính trị cao, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm chính xác, đúng đối tượng, công khai, công bằng, thuận tiện, không để xảy ra sai sót, tiêu cực.Thiếu tướng Trần Văn Minh - Cục trưởng Cục chính sách kiểm tra,
chỉ đạo công tác xét duyệt hồ sơ chế độ chính sách tại Quân khu 1
Thiếu tướng Trần Văn Minh, kết luận tại Hội nghị theo dõi kết quả thực hiện Quyết định số 62
của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Đoàn công tác của Cục Chính sách thẩm định hồ sơ hưởng chế độ
theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ tại Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội
Chi trả chế độ cho các đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa


          Thủ trưởng Bộ Quốc phòng tin tưởng rằng, với những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ sẽ là tiền đề quan trọng để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện thành công chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ; qua đó, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân và truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước, nhân dân ta./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2798 Cập nhật lúc: 01/01/2016 9:57
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 183

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15156375