Quân khu 3 cơ bản hoàn thành việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tính đến hết tháng 11/2015, các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn Quân khu 3 đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định nêu trên; quá trình lập, xét duyệt, thẩm định hồ sơ ở các cấp được tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng và chế độ được hưởng.

Hội nghị rút kinh nghiệm sau thẩm định ở Quân khu 3 tháng 12/2015.

Quân khu đã ký Quyết định và tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp cho 253.205 đối tượng; trong đó, hưởng trợ cấp hằng tháng là 230 trường hợp, trợ cấp một lần là 252.975 đối tượng với số tiền trợ cấp một lần hơn 1.037 tỷ đồng; các tỉnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 162.853 đối tượng, giải quyết chế độ mai táng phí cho 3.738 đối tượng từ trần theo đúng quy định. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Hiện nay, thực hiện Hướng dẫn của Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 24 Quân khu đang tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với số đối tượng còn tồn sót, kết luận địa bàn và tổ chức tổng kết ở các cấp; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1617 Cập nhật lúc: 09/12/2015 15:06
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 207

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 10590312