Quân khu 3 cơ bản hoàn thành việc thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện, tính đến hết tháng 11/2015, các đơn vị, địa phương thuộc địa bàn Quân khu 3 đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định nêu trên; quá trình lập, xét duyệt, thẩm định hồ sơ ở các cấp được tổ chức thực hiện đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, đúng đối tượng và chế độ được hưởng.

Hội nghị rút kinh nghiệm sau thẩm định ở Quân khu 3 tháng 12/2015.

Quân khu đã ký Quyết định và tổ chức thực hiện chế độ trợ cấp cho 253.205 đối tượng; trong đó, hưởng trợ cấp hằng tháng là 230 trường hợp, trợ cấp một lần là 252.975 đối tượng với số tiền trợ cấp một lần hơn 1.037 tỷ đồng; các tỉnh đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 162.853 đối tượng, giải quyết chế độ mai táng phí cho 3.738 đối tượng từ trần theo đúng quy định. Kết quả trên đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

Hiện nay, thực hiện Hướng dẫn của Ban chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, Ban chỉ đạo 24 Quân khu đang tích cực chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp, xem xét giải quyết chế độ, chính sách đối với số đối tượng còn tồn sót, kết luận địa bàn và tổ chức tổng kết ở các cấp; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến theo quy định tại Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1859 Cập nhật lúc: 09/12/2015 15:06
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 191

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16811971