Hội thảo về chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Sáng ngày 27/11/2015, được sự nhất trí của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Cục Chính sách đã tổ chức hội thảo các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội nhằm thống nhất nội dung đề xuất một số chế độ, chính sách đối với cá nhân và các tổ chức của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc; đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách chủ trì hội nghị. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội, Vụ Nội chính - Văn phòng Chính phủ, Vụ Các tổ chức quốc tế - Bộ Ngoại giao, Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế - Bộ Tư pháp, Vụ Tiền lương - Bộ Nội vụ, Vụ I - Bộ Tài chính, Cục Chính sách - Bộ Công an và các cơ quan Cục Tài chính/BQP, Vụ Pháp chế/BQP, Văn phòng/BQP, Cục Cán bộ/TCCT, Cục Quân lực/BTTM, Trung tâm Gìn giữ hoà bình Việt Nam.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách/TCCT chủ trì Hội thảo.

Tại buổi Hội thảo, các ý kiến phát biểu đều thống nhất sự cần thiết đề xuất ban hành chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc; các chế độ, chính sách đề xuất ban hành phải đảm bảo phù hợp, tương xứng với đặc điểm, tính chất hoạt động đặc thù của lực lượng nêu trên, phù hợp với nguồn kinh phí chi trả của Liên hợp quốc và điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; thu hút, động viên các lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Minh đã cảm ơn và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đại biểu trong tham gia đóng góp ý kiến; đồng thời, đề nghị Tổ Biên tập (Phòng Nghiên cứu tổng hợp/Cục Chính sách) tiếp thu ý kiến, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung dự thảo đề xuất chế độ, chính sách, báo cáo Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng cho ý kiến chỉ đạo; xin ý kiến các Bộ, ngành có liên quan để hoàn thiện văn bản trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1362 Cập nhật lúc: 30/11/2015 14:51
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 187

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 14510028