Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 kiểm tra việc thực hiện Đề án 1237 tại tỉnh Hà Giang

Thực hiện Kế hoạch số 732/KH-VP ngày 25/3/2016 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã được Ban chỉ đạo quốc gia 1237 phê duyệt, ngày 20/6/2016, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Phó Chánh Văn phòng BCĐQG 1237 làm Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra, nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 1237 tại tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Phó Chánh Văn phòng BCĐQG 1237 làm việc với BCĐ 1237 tỉnh Hà Giang.

Hà Giang là tỉnh địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở, vật cản nổ sau chiến tranh còn sót lại nhiều (còn khoảng 85.000 ha chưa được rà phá) ảnh hưởng đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hà Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ để triển khai thực hiện Đề án. Đã phân loại hồ sơ, danh sách liệt sĩ hiện đang quản lý bằng công nghệ thông tin khoa học, sáng tạo; phân tích liệt sĩ hy sinh trên từng địa bàn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ cho thân nhân; quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, kinh phí cho việc thực hiện Đề án.

 Theo đó, đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 41 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 07 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin.

Đoàn công tác đã ghi nhận kết quả đạt được; giải đáp và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Cơ quan Thường trực kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế tồn tại, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1237 có hiệu quả hơn nữa trên địa bàn tỉnh./. 


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1756 Cập nhật lúc: 28/06/2016 9:42
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 206

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 10590333