Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 kiểm tra việc thực hiện Đề án 1237 tại tỉnh Hà Giang

Thực hiện Kế hoạch số 732/KH-VP ngày 25/3/2016 của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã được Ban chỉ đạo quốc gia 1237 phê duyệt, ngày 20/6/2016, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 đã tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Phó Chánh Văn phòng BCĐQG 1237 làm Trưởng đoàn, tổ chức kiểm tra, nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện Đề án 1237 tại tỉnh Hà Giang.

Đồng chí Đại tá Trần Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Phó Chánh Văn phòng BCĐQG 1237 làm việc với BCĐ 1237 tỉnh Hà Giang.

Hà Giang là tỉnh địa bàn rộng, rừng núi hiểm trở, vật cản nổ sau chiến tranh còn sót lại nhiều (còn khoảng 85.000 ha chưa được rà phá) ảnh hưởng đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Hà Giang đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện; Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh chủ động phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và các đơn vị đã tham gia chiến đấu trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ để triển khai thực hiện Đề án. Đã phân loại hồ sơ, danh sách liệt sĩ hiện đang quản lý bằng công nghệ thông tin khoa học, sáng tạo; phân tích liệt sĩ hy sinh trên từng địa bàn phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cung cấp thông tin về liệt sĩ cho thân nhân; quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, kinh phí cho việc thực hiện Đề án.

 Theo đó, đến nay, toàn tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 41 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 07 hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin.

Đoàn công tác đã ghi nhận kết quả đạt được; giải đáp và tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh; đồng thời, chỉ đạo Cơ quan Thường trực kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế tồn tại, tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1237 có hiệu quả hơn nữa trên địa bàn tỉnh./. 


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2004 Cập nhật lúc: 28/06/2016 9:42
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 150

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17358764