Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị ban hành hướng dẫn công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2016 của Tổng cục Chính trị, kế hoạch công tác chính sách năm 2016 của Cục Chính sách; trên cơ sở kết quả triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và yêu cầu, tình hình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; ngày 16 tháng 6 năm 2016, Cục Chính sách ban hành hướng dẫn số 1480/HD-CS về công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016.

Theo nội dung hướng dẫn, Cục Chính sách đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên xây dựng Kế hoạch công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016 phù hợp với thực tế của đơn vị; tập trung hoàn thành tốt 09 nội dung nhiệm vụ trọng tâm và 06 giải pháp chủ yếu./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: Huong dan 1480/HD-CS 16.6.16.docPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2217 Cập nhật lúc: 17/06/2016 12:24
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 99

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659521