Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị ban hành hướng dẫn công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016

Thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị năm 2016 của Tổng cục Chính trị, kế hoạch công tác chính sách năm 2016 của Cục Chính sách; trên cơ sở kết quả triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và yêu cầu, tình hình nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; ngày 16 tháng 6 năm 2016, Cục Chính sách ban hành hướng dẫn số 1480/HD-CS về công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016.

Theo nội dung hướng dẫn, Cục Chính sách đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chỉ huy, chính uỷ, chính trị viên xây dựng Kế hoạch công tác chính sách 6 tháng cuối năm 2016 phù hợp với thực tế của đơn vị; tập trung hoàn thành tốt 09 nội dung nhiệm vụ trọng tâm và 06 giải pháp chủ yếu./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: Huong dan 1480/HD-CS 16.6.16.docPhòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2715 Cập nhật lúc: 17/06/2016 12:24
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 112

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17289236