Quân uỷ Trung ương ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 12/6/2016, Quân uỷ Trung ương ban hành Chỉ thị số 368-CT/QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung chỉ thị đã đánh giá tóm tắt những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 (giai đoạn 2011 - 2015) của  Thường vụ Quân uỷ Trung ương; chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tổ chức thực hiện. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; phát huy vai trò công tác chính sách trong xây dựng Quân đội, hậu phương Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thường vụ Quân uỷ Trung ương yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 07 nhóm chủ trương, giải pháp lớn về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Chỉ thị số 368-CT/QUTW thể hiện sự quan tâm của Quan uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác chính sách, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân. Quân uỷ Trung ương giao Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương theo quy định.

Chỉ thị yêu cầu được phổ biến, quán triệt đến các cấp uỷ, chi bộ, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội để thực hiện./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CT 368-CT/QUTW 12.6.16.doc

Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1865 Cập nhật lúc: 16/06/2016 13:17
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Dự thảo) Thông tư 09/11/2023 (Dự thảo) Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Đi tìm đồng đội - Số 251

12/07/2023 16:41


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 406

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 15128123