Quân uỷ Trung ương ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020

Ngày 12/6/2016, Quân uỷ Trung ương ban hành Chỉ thị số 368-CT/QUTW về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Nội dung chỉ thị đã đánh giá tóm tắt những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 523-CT/QUTW ngày 02/12/2011 (giai đoạn 2011 - 2015) của  Thường vụ Quân uỷ Trung ương; chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong tổ chức thực hiện. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; phát huy vai trò công tác chính sách trong xây dựng Quân đội, hậu phương Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Thường vụ Quân uỷ Trung ương yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 07 nhóm chủ trương, giải pháp lớn về công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Chỉ thị số 368-CT/QUTW thể hiện sự quan tâm của Quan uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác chính sách, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách và nhân dân. Quân uỷ Trung ương giao Tổng cục Chính trị hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này; định kỳ sơ, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội; báo cáo Thường vụ Quân uỷ Trung ương theo quy định.

Chỉ thị yêu cầu được phổ biến, quán triệt đến các cấp uỷ, chi bộ, tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị trong Quân đội để thực hiện./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn: CT 368-CT/QUTW 12.6.16.doc

Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1396 Cập nhật lúc: 16/06/2016 13:17
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 92

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6659456