Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 28/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Đại tá Ngô Hồng Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại Hội nghị

Dự Hội nghị có đại biểu Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị - Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 1, thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1; cùng các đồng chí là Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh địa bàn Quân khu 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Chỉ đạo quốc gia 515, cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội. Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh đã tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; các chế độ, chính sách bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ được triển khai thực hiện toàn diện, công khai, đúng quy định; không để xảy ra tham ô, lãng phí, làm trái quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 515 các cấp thời gian qua. Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện đúng các chế độ, chính sách, công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 các cấp, đặc biệt vai trò tham mưu của cơ quan thường trực; tổ chức thực hiện việc chi trả và bảo đảm các chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân chặt chẽ, đúng quy định...

Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 513 Cập nhật lúc: 01/04/2024 10:40
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 200

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17803005