plus
Đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã thôi việc sau ngày 01/01/1995?
plus
Thực hiện Công văn số 688/CT-CS ngày 29/4/2014 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tại các địa phương đang triển khai khảo sát đối tượng người có công định cư ở nước ngoài và lực lương dân công hỏa tuyến. Đề nghị sau khảo sát cần sớm ban hành và triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng này
plus
Cử tri kiến nghị về việc người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động thì không được hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Ý kiến cử tri cho rằng người đang hưởng và người không được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đều cùng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế có đóng góp như nhau. Người được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động là do quá trình tiếp tục làm việc của họ sau khi không còn làm nhiệm vụ quốc tế. Vì vậy, cử tri đề nghị Chính phủ xem xét để đối tượng đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động đã từng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào cũng được hưởng chế độ như quy định tại Nghị định số 23/2012/NĐ-CP và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ?
plus
“Tôi nhập ngũ tháng 4/1966, đến 10/1967 Tôi được điều vào Nam chiến đấu thuộc Trung đoàn 16 đóng tại Củ Chi, Gia Định. Đến tháng 9/1968 Tôi bị địch bắt và đưa ra giam tại nhà tù Phú Quốc. Tháng 02/1973 Tôi được trao trả và đơn vị tiếp nhận đưa về điều dưỡng tại Trung đoàn 127 Tiên Yên, Móng Cái. Tháng 10/1974 Tôi về phục viên, đơn vị chỉ cấp duy nhất một Giấy chứng nhận quân nhân phục viên và một phiếu lập hồ sơ trợ cấp đong gạo. Ngoài ra Tôi không được cấp bất cứ một loại giấy tờ gì khác kể cả lý lịch quân nhân của Tôi. Nay Tôi được biết Nhà nước có chế độ cho những người bị bắt tù đày trong thời gian tham gia kháng chiến, vậy Tôi có được hưởng chế độ không và phải làm những thủ tục gì?
plus
Tháng 7/1963 tôi đi bộ đội, đến tháng 3/1966 Tôi được phong quân hàm Thiếu úy. Tháng 12/1966 Tôi đi B chiến đấu với quân hàm Thiếu úy, mức lương 65 đồng. Do tôi không còn bố mẹ, vợ con chưa có nên lương của tôi ở miền Bắc nhà nước giữ lại. Quá trình tham gia chiến đấu ở miềm Nam từ 12/1966 đến 4/1975, Tôi được phong Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó quân hàm Thượng úy. Như vậy, lương sỹ quan của Tôi để lại hậu phương miền Bắc từ tháng 12/1966 đến tháng 4/1975. Tôi muốn hỏi, nay Tôi muốn nhận lại số lương đó có được không và phải làm những thủ tục gì?
plus
Hiện nay đối tượng hưởng chế độ 142 của Thủ tướng Chính phủ là những quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương mà chưa được hưởng chế độ gì, vậy còn các đối tượng là công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì hiện nay có quy định chế độ ưu đãi nào cho đối tượng này không?
plus
“Tôi nhập ngũ tháng 8/1978, thuộc Sư đoàn 326/QK2 đóng quân tại địa bàn biên giới phía Bắc. Đến tháng 12/1981 Tôi xuất ngũ. Sau khi phục viên Tôi đã mất hết giấy tờ gốc cả quyết định phục viên và lý lịch quân nhân. Hiện nay Tôi chỉ còn giữ được: Lý lịch nghĩa vụ quân sự; bản xác minh chính trị thân nhân của đơn vị cũ. Tôi muốn hỏi các giấy tờ trên có thuộc loại giấy tờ có liên quan hay không? Nếu thuộc loại giấy tờ có liên quan thì để giải quyết chế độ, chính sách theo bước 2 của Nghị định 62 của Chính phủ Tôi phải làm những thủ tục gì? Tôi phải đề nghị địa phương nơi Tôi nhập ngũ và phục viên giải quyết hay đề nghị địa phương nơi Tôi cư trú hiện nay giải quyết”?
plus
Tôi nhập ngũ tháng 6/1977, công tác tại Trung đoàn thông tin 601 (Quân khu 1), sau đó tôi được cử đi đào tạo đài trưởng tại Trung đoàn 601-QK1. ngày 19/02/1979 tôi được điều về tiểu đoàn 2 - Trung đoàn 601 phục vụ chỉ huy tiền phương đóng quân tại huyện Ngân Sơn, Bắc Cạn. Sau đó phục vụ tại mặt trận Nguyên Bình, chiến đấu tại đồi chè Minh Tâm - Cao Bằng. Sau chiến tranh biên giới kết thúc tôi nhận nhiệm vụ tại Trung đoàn 800 - thuộc Quân đoàn 26 huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Tháng 4/1982 tôi về xuất ngũ. Tôi muốn hỏi là trường hợp của tôi có đủ điều kiện hưởng chế độ theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ hay không? Nếu được thì tôi phải làm các thủ tục gì, hiện nay tôi không còn quyết định ra quân, chỉ còn giữ được một bằng khen của Bộ Quốc phòng?
plus
Hiện nay, việc xác minh, bổ sung thông tin về phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính đã được nhiều cơ quan, ban ngành vào cuộc, tuy nhiên kết quả vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, ông nghĩ sao về điều này?
plus
Đề nghị xem xét và giải quyết chế độ cho đối tượng được hưởng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đến nay, vẫn còn tồn đọng; đặc biệt người không có giấy tờ do mất. Đề nghị chỉ đạo giải quyết cho những đối tượng này?
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
1842/BC-BCĐ 08/10/2019 Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
2913/CS-NC 05/09/2018 Hướng dẫn địa bàn áp dụng thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
3648/QĐ-BQP 04/09/2018 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ
76/2019/NĐ-CP 08/10/2019 Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
106/2019/TT-BQP 24/07/2019 Hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
58/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Đi tìm đồng đội - Số 148

24/09/2020 16:12

QPVN - Nhắn tìm đồng đội - Số 370

24/09/2020 15:14

QPVN - Nhắn tìm đồng đội - Số 369

24/09/2020 15:05

Đi tìm đồng đội - Số 147

16/09/2020 3:05


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 38

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 4353379