Bộ Quốc phòng ban hành thông tư hướng dẫn chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thi hành Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động, ngày 09 tháng 11 năm 2015, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 124/2015/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế đối với các đối tượng làm việc trong Quân đội bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thông tư nêu trên gồm 12 điều, hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng; điều kiện, nguyên tắc, mức bồi bồi thường, trợ cấp; hồ sơ, quy trình và thời gian giải quyết chế độ, chính sách; trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Quân đội.

Theo quy định, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2015; các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện kể từ ngày 01/7/2013 (thay thế Thông tư số 14/2004/TT-BQP ngày 16/02/2004 của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phềng và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)./.


* Để xem chi tiết văn bản hoặc tải về, xin bấm vào đường dẫn:  Thong tu 124/2015/TT-BQP 09.11.2015Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2238 Cập nhật lúc: 13/11/2015 4:48
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 334

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16849556