Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây tặng, sửa chữa nhà ở đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội

Thực hiện Quyết định 4696/QĐ-BQP ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội; hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), ngày 26/5/2016 Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã phê duyệt Tờ trình số 1285/TTr-CS của Cục Chính sách về việc hỗ trợ kinh phí xây tặng, sửa chữa nhà ở đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội.

Theo đó, trích 7.350.000.000 đồng từ Quỹ điều tiết lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp Quân đội hỗ trợ xây tặng, sửa chữa 105 nhà ở đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội (Quân khu 1: 05 nhà, Quân khu 3: 06 nhà, Quân khu 4: 02 nhà, Quân khu 5: 22 nhà; Quân khu 9: 15 nhà, Quân chủng Hải quân: 06 nhà, Quân chủng Phòng không - Không quân: 01 nhà, Bộ đội Biên phòng: 38 nhà, Cảnh sát biển: 03 nhà, Quân đoàn 1: 03 nhà, Binh chủng Pháo binh: 01 nhà, Binh chủng Tăng Thiết giáp: 02 nhà, Trường Sĩ quan Lục quân 1: 01 nhà).

Đây là chủ trương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; góp phần giảm bớt khó khăn cho các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đồng thời, là cơ hội để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong Quân đội hiện nay.

Cục Chính sách/TCCT phối hợp với Cục Tài chính/BQP phân cấp kinh phí; theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ xong trước ngày 27/7/2016; tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa trong dịp 22/12/2016./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2131 Cập nhật lúc: 13/06/2016 8:43
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 258

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16745266