Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây tặng, sửa chữa nhà ở đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội

Thực hiện Quyết định 4696/QĐ-BQP ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội; hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2016), ngày 26/5/2016 Thủ trưởng Tổng cục Chính trị đã phê duyệt Tờ trình số 1285/TTr-CS của Cục Chính sách về việc hỗ trợ kinh phí xây tặng, sửa chữa nhà ở đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội.

Theo đó, trích 7.350.000.000 đồng từ Quỹ điều tiết lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp Quân đội hỗ trợ xây tặng, sửa chữa 105 nhà ở đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong Quân đội (Quân khu 1: 05 nhà, Quân khu 3: 06 nhà, Quân khu 4: 02 nhà, Quân khu 5: 22 nhà; Quân khu 9: 15 nhà, Quân chủng Hải quân: 06 nhà, Quân chủng Phòng không - Không quân: 01 nhà, Bộ đội Biên phòng: 38 nhà, Cảnh sát biển: 03 nhà, Quân đoàn 1: 03 nhà, Binh chủng Pháo binh: 01 nhà, Binh chủng Tăng Thiết giáp: 02 nhà, Trường Sĩ quan Lục quân 1: 01 nhà).

Đây là chủ trương thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhằm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh quên mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc; góp phần giảm bớt khó khăn cho các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; đồng thời, là cơ hội để giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ trong Quân đội hiện nay.

Cục Chính sách/TCCT phối hợp với Cục Tài chính/BQP phân cấp kinh phí; theo dõi, chỉ đạo các đơn vị tổ chức bàn giao tiền hỗ trợ xong trước ngày 27/7/2016; tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa trong dịp 22/12/2016./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1929 Cập nhật lúc: 13/06/2016 8:43
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 157

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11360903