Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định bổ sung chỉ tiêu ngân sách thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với SQ, QNCN theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Chỉ thị số 328-CT/QUTW

Ngày 14/8/2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3273/QĐ-BQP về việc phê duyệt giao bổ sung chỉ tiêu ngân sách quốc phòng năm 2015 để thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương

         Theo Quyết định trên, Bộ Quốc phòng bảo đảm ngân sách chi trả trợ cấp một lần đối với 4.378 trường hợp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc 43 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, với số tiền chi trả trên 537 tỷ đồng (Trong đó: Sĩ quan là 1.474 trường hợp, với số tiền gần 210 tỷ đồng; quân nhân chuyên nghiệp là 2.904 trường hợp, với số tiền trên 327 tỷ đồng).

          Quyết định số 3273/QĐ-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2015 và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị như sau:

          1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền thanh toán theo đúng tiêu chuẩn đến tận tay người thụ hưởng; lập chứng từ đúng quy định, đủ chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan Tài chính, Chính sách, Quân lực, Cán bộ và người nhận tiền.

          2. Cục Tài chính/BQP đảm bảo cấp kinh phí, kiểm soát chặt chẽ nội dung chi, tổng hợp báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

          3. Cục Chính sách/TCCT chủ trì, phối hợp với Cục Quân lực/BTTM, Cục Cán bộ/TCCT và Cục Tài chính/BQP kiểm tra việc thực hiện./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1402 Cập nhật lúc: 11/09/2015 10:30
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 171

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11361144