Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định bổ sung chỉ tiêu ngân sách thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với SQ, QNCN theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP và Chỉ thị số 328-CT/QUTW

Ngày 14/8/2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 3273/QĐ-BQP về việc phê duyệt giao bổ sung chỉ tiêu ngân sách quốc phòng năm 2015 để thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi theo Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương

         Theo Quyết định trên, Bộ Quốc phòng bảo đảm ngân sách chi trả trợ cấp một lần đối với 4.378 trường hợp là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc 43 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ và Chỉ thị số 328-CT/QUTW ngày 26/6/2012 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương, với số tiền chi trả trên 537 tỷ đồng (Trong đó: Sĩ quan là 1.474 trường hợp, với số tiền gần 210 tỷ đồng; quân nhân chuyên nghiệp là 2.904 trường hợp, với số tiền trên 327 tỷ đồng).

          Quyết định số 3273/QĐ-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/8/2015 và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị như sau:

          1. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền thanh toán theo đúng tiêu chuẩn đến tận tay người thụ hưởng; lập chứng từ đúng quy định, đủ chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, cơ quan Tài chính, Chính sách, Quân lực, Cán bộ và người nhận tiền.

          2. Cục Tài chính/BQP đảm bảo cấp kinh phí, kiểm soát chặt chẽ nội dung chi, tổng hợp báo cáo quyết toán theo đúng quy định.

          3. Cục Chính sách/TCCT chủ trì, phối hợp với Cục Quân lực/BTTM, Cục Cán bộ/TCCT và Cục Tài chính/BQP kiểm tra việc thực hiện./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1655 Cập nhật lúc: 11/09/2015 10:30
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 324

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16851055