Thực hiện hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội - Một quyết định giàu tính nhân văn

Thực hiện kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương, ngày 5-11-2015, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 4696/QĐ-BQP về việc thực hiện hỗ trợ đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội. Để giúp bạn đọc hiểu rõ nội dung của quyết định này, chúng tôi đã trao đổi với Thiếu tướng Trần Văn Minh, Cục trưởng Cục Chính sách, Bộ Quốc phòng.            Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết đối tượng điều chỉnh theo Quyết định số 4696/QĐ-BQP được quy định như thế nào?

Thiếu tướng Trần Văn Minh: Trong quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định rõ, đối tượng được thụ hưởng chính sách này gồm: Sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, lao động hợp đồng đang công tác trong quân đội (kể cả các doanh nghiệp quân đội) là bố đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng và con đẻ của liệt sĩ.

PV:  Thưa đồng chí, nội dung hỗ trợ được quy định như thế nào?

Thiếu tướng Trần Văn Minh: Tất cả những đối tượng được thụ hưởng chính sách theo quyết định này sẽ được thực hiện một số nội dung hỗ trợ như sau:

Thứ nhất, về đào tạo, bố trí, sử dụng: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng được ưu tiên tuyển chọn đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội theo quy định; được bố trí công tác ở đơn vị gần nơi cư trú để có điều kiện chăm sóc gia đình. Còn hạ sĩ quan, binh sĩ được ưu tiên cử tuyển hoặc dự tuyển vào các trường trong và ngoài quân đội theo quy định; sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nếu đủ điều kiện, được ưu tiên chuyển chế độ phục vụ sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân, viên chức quốc phòng. Công nhân, viên chức quốc phòng có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên, nếu có nguyện vọng, được chuyển chế độ phục vụ sang quân nhân chuyên nghiệp theo quy định. Lao động hợp đồng có đủ điều kiện được ưu tiên tuyển dụng công nhân, viên chức quốc phòng.

Thứ hai, về thời gian phục vụ trong quân đội: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nếu có nguyện vọng, được kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ không quá 5 năm so với tuổi quy định.

          Thứ ba, về nhà ở: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng đã lập gia đình có khó khăn về nhà ở nếu có nguyện vọng thì được hỗ trợ một lần về nhà ở, gồm: Trường hợp chưa có nhà ở (đang ở nhà bố mẹ, thuê nhà, mượn nhà hoặc ở nhờ nhà người khác); tự tạo lập hoặc tự mua nhà ở nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, chưa được hỗ trợ kinh phí từ chương trình nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; đã có nhà ở nhưng hư hỏng, xuống cấp cần phải sửa chữa (kể cả đối tượng đã được xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội từ năm 2005 trở về trước, nay đã xuống cấp).

Trường hợp cả vợ và chồng là thân nhân liệt sĩ thì được hỗ trợ một người; ưu tiên hỗ trợ đối với những người có khó khăn trước; ít khó khăn sau. Quyết định này không đặt vấn đề hỗ trợ đối với những trường hợp: Đã thụ hưởng chính sách nhà ở, đất ở theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; đã được tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội hoặc đã được hỗ trợ kinh phí từ nguồn quỹ nhà tình nghĩa, nhà đồng đội khi tự tạo lập hoặc tự mua nhà ở từ năm 2006 đến nay.

Về mức hỗ trợ, trong quyết định cũng nêu cụ thể như sau: Mức hỗ trợ là 70 triệu đồng/trường hợp/nhà; trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ quỹ điều tiết của Bộ Quốc phòng, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và các nguồn huy động xã hội hóa khác; đồng thời khuyến khích các đơn vị hỗ trợ thêm cho các đối tượng bằng nguồn khác, bảo đảm công bằng.

          Để được nhận hỗ trợ về nhà ở, các đối tượng điều chỉnh theo quyết định này cần có đơn đề nghị, có xác nhận của chính quyền địa phương cấp xã nơi đối tượng cư trú; kèm theo 1 ảnh ngôi nhà hiện đang ở, bản sao: hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng mua nhà ở chính sách, nhà ở xã hội (nếu có); báo cáo chỉ huy đơn vị quản lý trực tiếp. Cấp trung đoàn hoặc tương đương trở lên tổ chức xác minh, lập biên bản về thực trạng nhà ở của đối tượng. Sau đó có công văn, kèm theo hồ sơ, danh sách đề nghị của đơn vị theo phân cấp.

Việc hỗ trợ này sẽ được thực hiện xong trước dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017) và từ năm 2018 trở đi việc hỗ trợ về nhà ở sẽ được đưa vào kế hoạch đền ơn đáp nghĩa hằng năm.

PV:  Đề nghị đồng chí cho biết ý nghĩa của quyết định này và để thực hiện tốt, các đơn vị sẽ phải làm gì?

Thiếu tướng Trần Văn Minh: Trong những năm vừa qua, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cùng các đơn vị luôn thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, công tác đền ơn, đáp nghĩa. Quyết định số 4696/QĐ-BQP là một chủ trương thể hiện sự quan tâm toàn diện, cụ thể, thiết thực của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội, phù hợp với điều kiện của quân đội ta. Đây là chủ trương rất nhân văn, nhằm tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội ổn định cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài, có cơ hội phát triển, trưởng thành, góp phần xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Do đó, việc quán triệt, triển khai tốt quyết định này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Cấp ủy, cán bộ chủ trì các đơn vị cần cụ thể hóa vào chương trình lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, nhất là trong hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Quá trình thực hiện phải rà soát thật kỹ, không để sót đối tượng và phải bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch; đúng quy định.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

(Báo QĐND số ra ngày 23/11/2015)

Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1476 Cập nhật lúc: 23/11/2015 11:45
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 181

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16811937