Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần và hàng tháng đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Cục Chính sách/TCCT đã tổ chức thẩm định hồ sơ đợt 16 đối với các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra, thẩm định đợt này cho thấy phần lớn hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thuộc diện không có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan; tuy nhiên, các cấp đã tổ chức xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng hồ sơ cơ bản đảm bảo tốt, đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định giải quyết hưởng chế độ theo quy định.

 Tính đến tháng 11/2015, sau gần 4 năm tổ chức thực hiện, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 77.765 đối tượng, đề nghị Cục Chính sách/TCCT ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng 66 trường hợp với số tiền trợ cấp một lần trên 316 tỷ đồng, đạt 98,18% so với số lượng dự kiến; đồng thời đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức cấp trên 70.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; giải quyết và chi trả chế độ mai táng phí cho trên 1.000 trường hợp từ trần theo quy định.

Tổ công tác tổ chức kết luận, rút kinh nghiệm sau thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ, nhân viên Phòng Chính sách/BTL Thủ đô Hà Nội


Thực hiện Hướng dẫn số 2312/HD-BCĐ ngày 28/10/2015 của Ban Chỉ đạo 24/Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp hồ sơ đối tượng còn tồn sót; kết luận địa bàn và tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2557 Cập nhật lúc: 19/11/2015 12:33
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2024/NĐ - CP 30/06/2024 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng

Nhắn tìm đồng đội - Số 562

05/07/2024 16:23


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 166

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 18501106