Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần và hàng tháng đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Cục Chính sách/TCCT đã tổ chức thẩm định hồ sơ đợt 16 đối với các đối tượng hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ thôi việc thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

Qua kiểm tra, thẩm định đợt này cho thấy phần lớn hồ sơ đề nghị hưởng chế độ thuộc diện không có giấy tờ gốc hoặc giấy tờ liên quan; tuy nhiên, các cấp đã tổ chức xét duyệt đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; chất lượng hồ sơ cơ bản đảm bảo tốt, đủ điều kiện đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định giải quyết hưởng chế độ theo quy định.

 Tính đến tháng 11/2015, sau gần 4 năm tổ chức thực hiện, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 77.765 đối tượng, đề nghị Cục Chính sách/TCCT ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng 66 trường hợp với số tiền trợ cấp một lần trên 316 tỷ đồng, đạt 98,18% so với số lượng dự kiến; đồng thời đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội tổ chức cấp trên 70.000 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng; giải quyết và chi trả chế độ mai táng phí cho trên 1.000 trường hợp từ trần theo quy định.

Tổ công tác tổ chức kết luận, rút kinh nghiệm sau thẩm định hồ sơ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ đối với cán bộ, nhân viên Phòng Chính sách/BTL Thủ đô Hà Nội


Thực hiện Hướng dẫn số 2312/HD-BCĐ ngày 28/10/2015 của Ban Chỉ đạo 24/Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, tổng hợp hồ sơ đối tượng còn tồn sót; kết luận địa bàn và tổ chức tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ theo quy định; chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt, sẵn sàng triển khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 2249 Cập nhật lúc: 19/11/2015 12:33
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 157

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11360894