Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 26/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bạc Liêu.

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

10 năm qua, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh và các cơ quan, đơn vị bám sát cơ sở, kịp thời định hướng, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới phát sinh, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, tổ chức, cá nhân trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, nhất là thân nhân gia đình liệt sĩ. Từ năm 2014 đến nay, các cơ quan, sở ngành, địa phương đã phối hợp tìm kiếm, quy tập được quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ (trong đó 09 hài cốt liệt sĩ đã xác định được danh tính, 33 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính); bảo đảm đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quản lý, sử dụng kinh phí, trang bị, phương tiện đúng quy định mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, phương tiện.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu đã quán triệt, tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kinh phí, phương tiện, khen thưởng và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ các chế độ, chính sách bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ để đề xuất, tham mưu lên các cấp sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đúng, đủ chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chính sách hỗ trợ thân nhân liệt sĩ đi tìm hài cốt liệt sĩ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo đảm cho các đối tượng đúng quy định; bảo đảm phương tiện, trang bị, vật chất, hậu cần - kỹ thuật đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quản lý, lưu trữ hồ sơ ở các cấp chặt chẽ, khoa học; tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bảo đảm an toàn, đúng kế hoạch đề ra…

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 517 Cập nhật lúc: 01/04/2024 10:46
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 183

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17801604