Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí điều trị cho người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội

Thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-BQP ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 2318/HD-CT ngày 29/10/2015 của Tổng cục Chính trị về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội, Cục Chính sách đã chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Cục Tài chính/BQP và Trung tâm Công nghệ phôi/HVQY thẩm định, đề nghị và đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 499 người (điều trị kỹ thuật cao là 303 người, điều trị kỹ thuật trung bình là 170 người, nhận nuôi con nuôi là 26 người), với số tiền là 17.110.000.000 đồng. Riêng người điều trị kỹ thuật đơn giản chưa thực hiện hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tiếp cận phương pháp điều trị kỹ thuật cao hơn.

Sau khi được thông báo chủ trương kinh phí, nhiều đơn vị đã ứng trước nguồn kinh phí tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người hiếm muộn, vô sinh; đồng thời, tạo điều kiện nghỉ phép để vợ chồng có thời gian gần nhau ở gia đình và trong khi đi điều trị; các tổ chức trong đơn vị có nhiều hoạt động nghĩa tình động viên bằng vật chất, tinh thần giúp người hiếm muộn, vô sinh điều trị.

Việc làm trên thể hiện sự quan tâm, giúp đối tượng sớm được làm cha, làm mẹ, ổn định cuộc sống, kịp thời động viên, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; là việc làm có ý nghĩa giáo dục đạo lý, mang tính nhân văn sâu sắc./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1414 Cập nhật lúc: 13/06/2016 6:31
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
597/CT-CS 14/04/2022 Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội
173/CT-CS 26/01/2022 Về việc thống nhất thực hiện chế độ, chính sách đối với QN, CN&VCQP trong thời gian nghỉ chuẩn bị hưu và thời gian được lùi hưởng chế độ hưu trí để nghỉ chữa bệnh
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
55/2022/TT-BQP 27/07/2022 Hướng dẫn quy trình công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
22/2022/TT-BQP 02/04/2022 Quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng

Nhắn tìm đồng đội - Số 428

29/11/2021 14:42


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 149

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 11361147