Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí điều trị cho người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội

Thực hiện Quyết định số 3941/QĐ-BQP ngày 25/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hướng dẫn số 2318/HD-CT ngày 29/10/2015 của Tổng cục Chính trị về việc hỗ trợ người hiếm muộn, vô sinh đang công tác trong Quân đội, Cục Chính sách đã chủ trì, phối hợp với Cục Quân y, Cục Tài chính/BQP và Trung tâm Công nghệ phôi/HVQY thẩm định, đề nghị và đã được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 499 người (điều trị kỹ thuật cao là 303 người, điều trị kỹ thuật trung bình là 170 người, nhận nuôi con nuôi là 26 người), với số tiền là 17.110.000.000 đồng. Riêng người điều trị kỹ thuật đơn giản chưa thực hiện hỗ trợ nhằm tạo điều kiện tiếp cận phương pháp điều trị kỹ thuật cao hơn.

Sau khi được thông báo chủ trương kinh phí, nhiều đơn vị đã ứng trước nguồn kinh phí tổ chức trao tiền hỗ trợ cho người hiếm muộn, vô sinh; đồng thời, tạo điều kiện nghỉ phép để vợ chồng có thời gian gần nhau ở gia đình và trong khi đi điều trị; các tổ chức trong đơn vị có nhiều hoạt động nghĩa tình động viên bằng vật chất, tinh thần giúp người hiếm muộn, vô sinh điều trị.

Việc làm trên thể hiện sự quan tâm, giúp đối tượng sớm được làm cha, làm mẹ, ổn định cuộc sống, kịp thời động viên, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; là việc làm có ý nghĩa giáo dục đạo lý, mang tính nhân văn sâu sắc./.Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1673 Cập nhật lúc: 13/06/2016 6:31
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 540

30/01/2024 20:45


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 244

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 16745720