Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Sáng ngày 28/3/2024, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515, đại biểu cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thuộc Bộ Quốc phòng; đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4; thành viên Ban Chỉ đạo 515 Quân khu; Thủ trưởng các cơ quan Quân khu 4; cùng các đồng chí là Trưởng Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố  và đại biểu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 4.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Những năm qua, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kịp thời bảo đảm tốt ngân sách, thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn lực để nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả, đúng quy định. Công tác thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và thực hiện các chế độ, chính sách được triển khai sâu rộng, qua đó tạo được sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp; sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ. 10 năm qua, các đơn vị, địa phương trên địa bàn Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập được quy tập được 3.250 hài cốt liệt sĩ (trong đó ở Lào 1.863 hài cốt liệt sĩ, ở trong nước 1387 hài cốt liệt sĩ), bàn giao, tổ chức Lễ an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trang trọng, chu đáo.

Đồng chí Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về những thành tích, kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, bất cập về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian qua, chia sẻ những kinh nghiệm hay, các giải pháp, cách làm tốt nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời, kiến nghị đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của các địa phương, đơn vị trong thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác đảm bảo đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn Quân khu. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh  trên địa bàn Quân khu 4 tiếp tục quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, bảo đảm tốt trang bị, phương tiện, cơ sở vật chất; thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách cho các lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức đón nhận, bàn giao, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dịp này, có 14 tập thể và 13 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Đại tá Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 trao thưởng cho tập thể và cá nhân tại Hội nghị.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1523 Cập nhật lúc: 04/04/2024 16:43
TIN KHÁC
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
194/HD-CS 18/01/2023 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2023
20/QĐ-CT 05/01/2023 Phê duyệt Kế hoạch công tác chính sách năm 2023
1757/CT-CS 19/10/2022 Về việc rà soát, đánh giá thực trạng; đề xuất chủ trương, giải pháp hỗ trợ giải quyết chính sách, ổn định hậu phương cán bộ, QNCN, CCQP, CN&VCQP
1528/CT-CS 13/09/2022 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách hậu phương quân đội
1263/CS-NC 08/06/2022 Về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng trong bàn giao, giải thể các trường cao đẳng nghề do Bộ Quốc phòng quản lý
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/2024/TT-BQP 18/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.
82/2023/TT-BQP 03/11/2023 Quy định điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
55/2023/NĐ-CP 21/07/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
42/2023/NĐ - CP 29/06/2023 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng
80/2022/TT-BQP 11/11/2022 Hướng dẫn việc tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và bàn giao hài cốt liệt sĩ

Nhắn tìm đồng đội - Số 553

03/05/2024 22:36


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 166

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 17255926