Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu, biên soạn sách chuyên khảo “Một số vấn đề về chính sách xã hội và công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Ngày 23/4/2021, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học cấp Tổng cục Chính trị tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu biên soạn sách chuyên khảo “Một số vấn đề về chính sách xã hội và công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại biểu, các nhà khoa học trong Quân đội là thành viên Hội đồng khoa học cấp Tổng cục Chính trị; thành viên Ban Biên soạn; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị

Cuốn sách “Một số vấn đề về chính sách xã hội và công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam” với 30 chuyên đề được chia làm 3 phần, bao gồm: Những vấn đề chung về chính sách xã hội và công tác chính sách trong Quân đội; các chế độ, chính sách xã hội hiện hành đối với Quân đội, hậu phương quân đội; tiến hành công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam do Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị chủ trì nghiên cứu, biên soạn. Đồng chí Thiếu tướng, Thạc sĩ Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách và đồng chí Thiếu tướng, Tiến sĩ Trần Văn Minh, nguyên Cục trưởng Cục Chính sách đồng Chủ biên.

Đồng chí Thiếu tướng, ThS Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách, Chủ biên báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, biên soạn cuốn sách

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, biên soạn sách chuyên khảo tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, Thạc sĩ Trần Quốc Dũng, Chủ biên nêu rõ: Cuốn sách được Ban biên soạn tích cực nghiên cứu, biên soạn trong thời gian gần 35 tháng. Đây là một công trình lớn, bao gồm các chuyên đề có tính độc lập tương đối trong mối liên hệ chặt chẽ, thống nhất là những vấn đề lý luận chung nhất, cơ bản và trực tiếp nhất; lần đầu tiên được tổ chức nghiên cứu, biên soạn có hệ thống, đồng bộ trong tiến trình hoạt động công tác chính sách trong Quân đội. Cuốn sách đã tổng kết thực tiễn phong phú, sinh động, cung cấp thêm tri thức mới, góp phần phát triển lý luận, nghiệp vụ về chính sách xã hội và công tác chính sách trong Quân đội; là tài liệu tham khảo, bổ ích trong nghiên cứu, giảng dạy của các học viện, nhà trường Quân đội, là cẩm nang cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác chính sách của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân...

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Công Chức, Phó Chính ủy Quân khu 3, Phản biện 1 phát biểu tại buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu, biên soạn cuốn sách

Tại hội nghị, ý kiến của các thành viên Hội đồng khoa học đều thống nhất đánh giá cao chất lượng nghiên cứu, sự nỗ lực, nghiêm túc, công phu của Cục Chính sách và Ban biên soạn cuốn sách; quá trình nghiên cứu, biên soạn đã tập trung khái quát, luận giải một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chính sách xã hội và công tác chính sách trong Quân đội; dẫn luận, phân tích làm rõ những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách xã hội và chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về chính sách xã hội qua các thời kỳ lịch sử, quy trình, phương pháp tiến hành công tác chính sách trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua trao đổi, thảo luận 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua nghiệm thu cuốn sách; tổng hợp, báo cáo, trình Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phê duyệt và phát hành.

Đồng chí Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, Phản biện 2 phát biểu tại buổi nghiệm thu kết quả nghiên cứu, biên soạn cuốn sách

Thay mặt Hội đồng khoa học, đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ tịch Hội đồng kết luận: Cuốn sách là một công trình khoa học độc lập, không trùng với bất cứ công trình khoa học nào đã công bố; có ý nghĩa lý luận, thực tiễn, được tổ chức nghiên cứu công phu và bảo đảm chất lượng. Đây là tài liệu rất quan trọng trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương quân đội trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng Ban biên soạn

Đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, yêu cầu Cục Chính sách, Ban biên soạn, các đồng chí Chủ biên tiếp thu ý kiến của Hội đồng hoàn thiện cuốn sách, sớm xuất bản, phát hành rộng rãi trong toàn quân./.


Phòng Thông tin điện tử/Cục Chính sách
Số lượt đọc: 1913 Cập nhật lúc: 27/04/2021 8:28
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3366/HD-CS 29/12/2020 Hướng dẫn công tác chính sách năm 2021
169-CT/QUTW 29/12/2020 Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2021 - 2025
3249/KH-CS 17/12/2020 Kế hoạch công tác chính sách năm 2021
2016/CS-NC 11/08/2020 Hướng dẫn một số nội dung về thực hiện chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ
1044/HD-CT 29/05/2020 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 368-CT/QUTW ngày 12/6/2016 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương quân đội giai đoạn 2016 - 2020
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
861/QĐ-TTg 04/06/2021 Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vục II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
136/2020/TT-BQP 29/10/2020 Hướng dẫn về hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
79/2020/NĐ-CP 08/07/2020 Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên
08/2020/TT-BQP 17/01/2020 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Điều 13 và Điều 16 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam về hạn tuổi của sĩ quan giữ chức vụ chỉ huy, quản lý; kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của sĩ quan; phong quân hàm học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan tại ngũ

Đi tìm đồng đội - Số 187

28/09/2021 17:02


THỐNG KÊ TRUY CẬP

SỐ LƯỢT TRUY CẬP HIỆN TẠI: 84

TỔNG SỐ LƯỢT TRUY CẬP: 6233474